9. lekce - Vstup a výstup dat

8. 11. 2013 00:00

Vstup a výstup - základní funkce programu. 

Vstup - pro vstup dat z klávesnice používáme příkazy Readln a nebo Read. Rozdíl v těchto příkazech je ten, že Readln po vstupu dat odřádkuje. Jedná se pouze o kosmetickou úpravu programu.

Readln(jmeno_promenne) -> za jmeno_promenne dosadime název, do kterého uložíme náš vstup. Musíme si ale dát pozor na to, jaký typ používáme. Pascal umožňuje použít tyto typy: Integer, String, Real, Char, Word, ... -> číselné a textové typy

Jak to funguje? -> Readln(a); -> Hodnota z klávesnice je CPU uložena do proměnné s názvem a. Tato proměnná již však musí být deklarována v části programu HEAD -> např. var a:integer;

Občas se však hodí a při ladění obzvláště, když chceme, aby program počkal a my si mohli přečíst výsledky. Tato funkce je tu samozřejmě také v podobě Readln; -> zde se procesor zastaví a čeká na klávesu Enter

 

Výstup - Data jsme do programu vložili a teď je chceme v upravené podobě zpět. K tomu slouží příkazy Writeln a Write. Rozdíl je zase ten, že Writeln napíše text a odřádkuje.

Writeln(seznam_parametru_tisku) -> Jako parametr můžeme použít řetězcové konstanty, povolené typy proměnných, výrazy (10. lekce), formátování výstupu, znak čárka ',' pro oddělení parametrů

a = 12;
b = 10;
Write('Ahoj');

Writeln;
Writeln(a);
Writeln('a = ', a);

Writeln('a = ', a,'mm');
Writeln('Obsah čtverce je ', a*a,'mm2');
Writeln('a = ', a, ', b = ', b);

Výpis na monitoru:

Ahoj
12
a = 12
a = 12mm
Obsah čtverce je 144mm2
a = 12, b = 10

<-- Předchozí lekce - 8. lekce - Lexikální elementy Další lekce - 10. lekce - Datový typ -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování