6. lekce - Formát programu (Pascal)

18. 10. 2013 00:00

Program je v Pascalu psán podle určitých pravidel

Program název_programu;                                 - hlavička programu - tato část je až po začátek příkazové části nazývána deklarační část
       USES      seznam_knihoven;                        - dodatky                          
       CONST   jmeno_konstanty=hodnota;          - deklarace konstant
       VAR        jmeno_promenne:datovy_typ;     - deklarace proměnných

begin                            - začátek příkazové části programu
      prikazy;                   - algoritmus zapsaný pomocí příkazů v jazyce Pascal
end.                              - konec příkazové části programu !!! POZOR - NA KONCI JE TEČKA - ČASTÁ CHYBA !!!

Deklarační část

Jedná se o část programu, kde procesor "rezervuje" v paměti RAM místo pro náš program. Velikost těchto míst záleží na použitých typech proměnných, objektech, podprogramech, ... . Tyto "rezervované" místa poté budeme potřebovat v příkazové části, ve které do nich budeme ukládat naše průběžná data.

Příkazová část

Zde jste "pány počítače", protože právě v této části říkáte procesoru, co má dělat. Zde je přepsán algoritmus do jazyka Pascal pomocí příkazů

Příště vysvětlím další části programu. 

<-- Předchozí lekce - 5. lekce - Překladače a překládání programu Další lekce - 7. lekce - Vysvětlení částí programu -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování