2. lekce - Stavební prvky algoritmu

16. 9. 2013 00:00

Algoritmus je možné vyjádřit mnoha způsoby. Slovně nebo graficky, matematicky nebo programem. 

  • Slovní vyjádření
  • Grafické
    • Vývojový diagram
    • Strukturogram
  • Rozhodovací tabulky
  • Matematický zápis
  • Program

My se budeme zabývat tím nejčastějším a to jsou Vývojové diagramy a programování (jazyk Pascal)

Vývojový diagram = zapsaný v grafickém jazyce. Grafický jazyk se skládá ze značek, které jsou navzájem spojeny spojnicemi, které udávají směr procesu

Mezní značka (start) Příprava dat Vstup dat Větvení Zpracování dat Výstup dat Spojka
Algoritmická značka - Mezní značka Algoritmická značka - Příprava dat Algoritmická značka - Vstup dat Algortimická značka - Větvení Algoritmická značka - Zpracování dat  Algoritmická značka - Výstup dat Algoritmická značka - Spojka

Příště si řekneme, co je to algoritmická úloha. Toto téma bude poněkud delší, a proto ho dávám jako samostatnou lekci.

<-- Předchozí lekce - 1. lekce - Co je algoritmus Další lekce - 3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování