11. lekce - Základní algoritmy

Základní algoritmy pro procvičení sekvenčních typů programů, větvení a cykly 

11. lekce - Záměna 2 proměnn ých Program na záměnu 2 proměnných ve dvou verzích Jan Rajnoha
11. lekce - Max ze 2 č ísel Program vyhodnotí, které ze dvou zadaných čísel je větší Jan Rajnoha
11. lekce - Absolutní hod nota Program dostane na vstupu číslo, ze kterého stanoví absolutní hodnotu Jan Rajnoha
11. lekce - Pravoúhlý trojúhelník Otestuje, zda je trojúhelník pravoúhlý Jan Rajnoha
11. lekce - Lineární rovnice 1 rovnice, 1 x, 1 řešení Jan Rajnoha
11. lekce - Soustava lineárních rovnic 2 a více rovnic, které program vyřeší Jan Rajnoha
11. lekce - Kvadratická rovnice Jednoduchá kvadratická rovnice Jan Rajnoha
11. lekce - Komplexní kvadratická rovnice Na matematiku nejnáročnější program, na naprogramování je to pouhá úprava předchozího příkladu Jan Rajnoha
11. lekce - Podprogram - součet cifer Program načte číslo, předá jej jako argument podprogramu a dostane výsledek ciferný součet zadaného čísla Jan Rajnoha
11. lekce - Podprogram - kořenový součet cifer Získá kořenový ciferný součet -> 1 ciferné číslo Jan Rajnoha
11. lekce - Podprogram - symetričnost čísla Program zkontroluje, zda je číslo čitelné zepředu i zezadu Jan Rajnoha
11. lekce - Program s menu Program s jednoduchým menu pomocí multivětvení Jan Rajnoha
11. lekce - Náhodné číslo Podprogram na generování náhodných čísel Jan Rajnoha