10. lekce - Datový typ

15. 11. 2013 00:00

Téměř vše. Tak by se daly zahrnout lekce z pohledu kompletnosti všech lekcí, týkajících se základů programování v Pascal. Poslední lekce se bude zabývat pracemi s proměnnými. Už víme, jaké typy proměných máme, ale jak s nimi pracovat?. 

Nejdříve však, co je to vlastně ten datový typ: definuje nám množinu přípustných hodnot a operací s těmito hodnotami. Hodnoty pro různé typy již známe (integer -> -32767;32768, byte -> 0;255, ...), ale jak jim přiřadit hodnotu? Můžeme využít dvou způsobů:
1. způsob již známe -> Read(nazev_jiz_deklarovane_promenne) nebo Readln(nazev_jiz_deklarovane_promenne).
2. způsob pracuje již se zadanými hodnotami. Tento způsob se nazývá příkaz přiřazení (dosazení).

Formát přiřazení dosazení: 

jmeno_promenne := výraz
            |                       |
levá strana příkazu    pravá strana příkazu

Jak CPU v tomto případě pracuje?
1) Vyhodnotí se výraz
2) Hodnota výrazu se uloží do paměťového místa, které označujeme jako levá strana příkazu
3) Přiřazení hodnoty výrazu proměnné

Tento způsob je v Pascalu nejvyužívanější, vůbec ve všech programovacích jazycích

<-- Předchozí lekce - 9. lekce - Vstup a výstup Další lekce - 11. lekce -  Záměnna 2 proměnných -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování