1. lekce - Co je algoritmus

12. 9. 2013 00:00

Algoritmus je popis fungování programu. Je to něco jako stavební plán pro dům. Podle něho se vše vytvoří a díky němu bude program fungovat tak, jak má. Stejně jako u stavebního plánu musí mít algoritmus jednoznačné řešení a konečný počet kroků, které vedou k němu vedou..

Algoritmus je návod na řešení nějaké třídy úloh. Programátor, který píše tento postup se snaží algoritmus udělat co nejuniverzálnější. Třída úloh označuje úlohy, které mají stejný nebo podobný postup řešení.

Vlastnosti algoritmu:

  • Rezultativnost - toto slovo schopnost realizovat algoritmus (dále jen alg.) -> alg musí dospět vždy při stejných vstupních podmínkách ke stejnému výsledku
  • Determinovanost - jednotlivé kroky jsou logicky spojeny. Z toho můžeme usoudit, který krok bude nejspíš následovat
  • Hromadnost - alg. by měl být dělaný, pokud možno, pro celou třídu úloh 

S alg. se také pojí základní pojmy:

  • Procesor - tímto slovem neoznačujeme  jenom součástku v PC, ale vše, co je schopno realizovat alg
  • Akce - jednoduchý, přesně definovaný krok algoritmu, který je schopen procesor vykonat
  • Proces - vzniká při vykonávání alg. procesorem
  • Program - algoritmus zapsaný v programovacím jazyce (Pascal, C#, C++, Java, Python, C, Delphi, Assembler, ...)

Příště si ukážeme způsoby vyjádření algoritmů, základná stavební prvky a co je to algoritmická úloha.

 Další lekce - 2. lekce - Stav ební prvky algoritmu --> 

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování