Základy programování

Výuka základy programování v jazyce Pascal (tento jazyk se často využívá na školách jako 1. programovací jazyk, protože je jednoduchý a nejde s ním skoro nic pokazit). Všechny články s programy budou doprovázeny algoritmy, pro lepší představu fungování programu.

Lekce Název lekce Autor
1. lekce Co je algoritmus? Jan Rajnoha
2. lekce Stavební prvky algoritmu Jan Rajnoha
3. lekce Algoritmická úloha a její řešení Jan Rajnoha
4. lekc e Algoritmické konstrukty Jan Rajnoha
5. lekce Překladače a překládání programu Jan Rajnoha
 6. lekce  Formát programu (Pascal) Jan Rajnoha
7. lekce Vysvětlení částí programu Jan Rajnoha
8. lekce Lexikální elementy Jan Rajnoha
9. lek ce Vstup a výstup dat Jan Rajnoha
 10. lekce  Datový typ Jan Rajnoha
11. l ekce Základní algoritmy (obsahuje 13 podlekcí)  
12. lek ce Podprogramy Jan Rajnoha
13. lekce Podprogramy - datový typ string Jan Rajnoha

Základy programování

Lekce přímo do vaší e_mailové schránky:

cuklus until-repeat Cyklus repeat - until -> jazyk Pascal

repeat
   Tělo cyklu;
until podmínka;