Štítek: Základy programování

Rubrika Název
Seriál C# 1. Lekce - Visual studio
Seriál C# 2. lekce - Proměnné
Seriál C# 3. lekce - Ovládací prvky
Seriál C#  4. lekce - Usměrňování tok u programu 
Seriál C# 5. lekce - Pole
Seriál C# 6. lekce - Operátory
Seriál C# 7. lekce - Ukazatelé
Seriál C# 8. lekce - Picview
Seriál C# 9. lekce - Bludiště
Rubrika Název
Základy programování 1. lekce - Co je algoritmus
Základy programování 2. lekce - Stavební prvky algoritmu
Základy programování 3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení
Základy programování 4. lekce - Algoritmické konstruktory
Základy programování 5. lekce - Překladače a překládání programu
Základy programování 6. lekce - Formát programu (Pascal)
Základy programování 7. lekce - Vysvětlení částí programu
Základy programování 8. lekce - Lexikální elementy
Základy programování 9. lekce - Vstup a výstup dat
Základy programování 10. lekce - Datový typ
Základy programování Záměna dvou proměnných
Základy programování Max ze 2 čísel
Základy programování Absolutní hodnota
Základy programování Pravoúhlý trojúhelník
Základy programování Lineární rovnice
Základy programování Soustava lineárních rovnic
Základy programování Kvadratická rovnice
Základy programování Komplexní kvadratická rovnice
Základy programování Podprogram - součet cifer
Základy programování Podprogram - kořenový součet cifer
Základy programování Podprogram - symetričnost čísla
Základy programování Program s menu
Základy programování Náhodné číslo