Štítek: Základy matematiky

Program Text Typ Aktuální verze
Základy matemtiky Základy matematiky - program vytvořený pro 1. stupeň základních škol, pro procvičování základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení... vyukový program 2.2