Štítek: Rajnoha

Profil uživatele Jan Rajnoha

Program Text Typ Aktuální verze
Základy matemtiky Základy matematiky - program vytvořený pro 1. stupeň základních škol, pro procvičování základních matematických operací, jako je sčítání, odčítání, násobení a dělení... vyukový program 2.2
Prohlížeč fotek   Správce souborů 1.0 Beta
DVDatabaze Jednoduchý program na základní evidenci Vašich filmů s možnsotí připojení webovou databázi filmů csfd.cz Evidence filmů 1.0 Alpha
Download Soubor Typ
 Seriál C#  Fotky k 1. lekci C# .zip
Seriál C# Fotky ke 3 . lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 1. lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 3.  lekci C# .zip
Seriál C# Fotky k 8. lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 8. lekci C# .zip
Rubrika Článek Popis článku
Seriál C# 1. Lekce - Visual studio Seznámení se s programem Visual studio (v něm budete vytvářet své projekty - programy) a vytvoření svého 1. program
Seriál C# 2. lekce - Proměnné Seznámení se se základními proměnnými v jazyce C#
Seriál C# 3. lekce - Ovládací prvky Seznámení se se základními ovládacími prvky Visual studia 2012, jejich funkcemi a vyzkoušení na jednoduchém programu
Seriál C# 4. lekce - Usměrňování toku programu Seznámení se se základními možnostmi usměrnění toku programu a jejich vyzkoušení na jednoduchém programu
Seriál C# 5. lekce - Pole Seznámení se s poly
Seriál C# 6. lekce - Operátory Seznámení se s operátory a jejich použití v kódu
Seriál C# 7. lekce - Ukazatelé Seznámení se se základy práce s ukazateli
Seriál C# 8. lekce - Picview Program Picview - jednoduchý prohlížeč obrázků
Seriál C# 9. lekce - Bludiště Jednoduché bludiště
     
Základy programování 1. lekce - Co je algoritmus Vysvětlení pojmu algoritmus a pojmy s ním spojené
Základy programování 2. lekce - Stavební prvky algoritmu Základní stavební prvky algoritmu
Základy programování 3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení Jak řešit vetší problém pomocí algoritmů
Základy programování 4. lekce - Algoritmické konstruktory Z čeho se skládá algoritmus
Základy programování 5. lekce - Překladače a překládání programu Vysvětlení pojmu překladač, typy překladačů a jejich výhody
Základy programování 6. lekce - Formát programu (Pascal) Základní formát programu Pascal s vysvětlením jednotlivých pojmů
Základy programování 7. lekce - Vysvětlení částí programu Vysvětlení částí const, var, uses, program a dalších
Základy programování 8. lekce - Lexikální elementy Klíčová slova, zvláštní symboly, ... Jazyk Pascal z pohledu skladby
Základy programování 9. lekce - Vstup a výstup dat Základní funkce programu - vkládání a zobrazování dat
Základy programování 10. lekce - Datový typ Poslední kapitola základů programování v Pascal, která se zabývá proměnnýma
Základy programování Záměna dvou proměnných Základní algoritmus
Základy programování Max ze 2 čísel Určení většího čísla
Základy programování Absolutní hodnota Převedení čísla do kladných čísel
Základy programování Pravoúhlý trojúhelník Ověření pravúhlosti trojúhelníku
Základy programování Lineární rovnice Lineární rovnice
Základy programování Soustava lineárních rovnic 2 a více lineárních rovnic
Základy programování Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice
Základy programování Komplexní kvadratická rovnice Kvadratická rovnice řešená v prostoru
Základy programování Podprogram - součet cifer Součet cifer čísla řešené podprogramem
Základy programování Podprogram - kořenový součet cifer Kořenový součet cifer řešené podprogramem
Základy programování Podprogram - symetričnost čísla Symetričnost čílsa řešená podprogramem
Základy programování Program s menu Program s menu a podprogramy
Základy programování Náhodné číslo Algoritmus pro generování náhodných čísel
     
Developer´s blog Úprava webových stránek  
Developer´s blog Změna ikon a rozdělení programu  
Developer´s blog Tvorba programu Picview  
Developer´s blog Změna vzhledu programu  
Developer´s blog Nové verze  
Developer´s blog Microsoft STC, Základy matematiky a Vánoce  
Developer´s blog Microsoft STC, nové projekty a stávající projekty  
Developer´s blog Micros oft STC, nové verze  
Developer´s blog STC a nové články  
Developer´s blog STC  
     
Články Windows 8  
Články Office 2013  
Články Live.com  
Články Visual Studio  
Články Belgium trip  
Články Windows 10