Štítek: Programování

Rubrika Článek Popis lekce
Seriál C# 1. Lekce - Visual studio Program Visual studio (v něm budete vytvářet své projekty - programy) a vytvoření svého 1. program
Seriál C# 2. lekce - Proměnné Základními proměnné v jazyce C#
Seriál C# 3. lekce - Ovládací prvky Základními ovládací prvky Visual studia 2012, jejich funkce a vyzkoušení na jednoduchém programu
Seriál C# 4. lekce - Usměrňování toku programu Základní možnosti usměrnění toku programu a jejich vyzkoušení na jednoduchém programu
Seriál C# 5. lekce - Pole Seznámení se s poly
Seriál C# 6. lekce - Operátory Operátory a jejich použití v kódu
Seriál C# 7. lekce - Ukazatelé Základy práce s ukazateli
Seriál C# 8. lekce - Picview Program Picview - jednoduchý prohlížeč obrázků
Seriál C# 9. lekce - Bludiště Jednoduché bludiště
Download Soubor Typ
 Seriál C#  Fotky k 1. lekci C# .zip
Seriál C# Fotky ke 3 . lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 1. lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 3. lekci C# .zip
Seriál C# Fotky k 8. lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 8. lekci C# .zip
Rubrika Článek Popis lekce
Základy programování 1. lekce - Co je algoritmus Vysvětlení pojmu algoritmus a pojmy s ním spojené
Základy programování 2. lekce - Stavební prvky algoritmu Základní stavební prvky algoritmu
Základy programování 3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení Jak řešit větší problém pomocí algoritmů
Základy programování 3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení Z čeho se skládá algoritmus
Základy programování 4. lekce - Algoritmické konstruktory V této lekci si ukážeme základní konstruktory a možné cesty programu
Základy programování 5. lekce - Překladače a překládání programu Vysvětlení pojmu překladač, typy překladačů a jejich výhody
Základy programování 6. lekce - Formát programu (Pascal) Základní formát programu Pascal s vysvětlením jednotlivých pojmů
Základy programování 7. lekce - Vysvětlení částí programu Popis kódu programu
Základy programování 8. lekce - Lexikální elementy Vyhrazená slova a další
Základy programování 9. lekce - Vstup a výstup dat Práce s daty
Základy programování 10. lekce - Datový typ Proměnné
Základy programování Záměna dvou proměnných Základní algoritmus
Základy programování Max ze 2 čísel Určení většího čísla
Základy programování Absolutní hodnota Převedení čísla do kladných čísel
Základy programování Pravoúhlý trojúhelník Ověření pravúhlosti trojúhelníku
Základy programování Lineární rovnice Lineární rovnice
Základy programování Soustava lineárních rovnic 2 a více lineárních rovnic
Základy programování Kvadratická rovnice Kvadratická rovnice
Základy programování Komplexní kvadratická rovnice Kvadratická rovnice řešená v prostoru
Základy programování Podprogram - součet cifer Součet cifer čísla řešené podprogramem
Základy programování Podprogram - kořenový součet cifer Kořenový součet cifer řešené podprogramem
Základy programování Podprogram - symetričnost čísla Symetričnost čílsa řešená podprogramem
Základy programování Program s menu Program s menu a podprogramy
Základy programování Náhodné číslo Algoritmus pro generování náhodných čísel