Štítek: C#

Rubrika Článek Popis lekce
Seriál C# 1. Lekce - Visual studio Program Visual studio (v něm budete vytvářet své projekty - programy) a vytvoření svého 1. program
Seriál C# 2. lekce - Proměnné Základními proměnné v jazyce C#
Seriál C# 3. lekce - Ovládací prvky Základními ovládací prvky Visual studia 2012, jejich funkce a vyzkoušení na jednoduchém programu
Seriál C# 4. lekce - Usměrňování toku programu Základní možnosti usměrnění toku programu a jejich vyzkoušení na jednoduchém programu
Seriál C# 5. lekce - Pole Seznámení se s poly
Seriál C# 6. lekce - Operátory Operátory a jejich použití v kódu
Seriál C# 7. lekce - Ukazatelé Základy práce s ukazateli
Seriál C# 8. lekce - Picview Program Picview - jednoduchý prohlížeč obrázků
Seriál C# 9. lekce - Bludiště Jednoduché bludiště
Download Soubor Typ
 Seriál C#  Fotky k 1. lekci C# .zip
Seriál C# Fotky ke 3 . lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 1. lekci C# .zip
Seriál C# Projekt k 3. lekci C# .zip