Část 3. - Tvorba dialogového okna

16. 9. 2013 00:00

Dialogové okno aneb zjišťovací a informativní část programu. Samozřejmě je možné dát všechno do clienta, ale představte si, že by takto fungovaly např. prohlížeče, Win, a spousty dalších programů. Viděli by jste jen malé oznámení někde v rohu, kterého si jen stěží všimnete, avšak jeho ignorování může mít fatální následky. Proto je lepší program vybavit dialogovými okny, které uživatele přinutí aspoň kliknout na OK, že s tím souhlasí.

My si jedno takové vytvoříme. Bude obsahovat 2 textové pole, výběr složky a 3 tlačítka. Naše dialogové okno bude kopírovat obrázek, přesněji, bude o něm zjišťovat nutné informace jako je název a umístění. Takže už asi víme, jak bude vzhled vypadat.

Začněme tedy s formulářem. Nastavíme velikost na hodnotu 355; 147. Dále nastavíme Text na Kopírovat obrázek a FormBorderStyle na Fixed 3D. Máme vytvořený formulář a nyní do něj vložíme textové pole na souřadnice 12; 12, velikost 214; 20, Modifiers Internal a Name Path_text. Text nevyplňujem. Dalši přidaný prvek bude tlačítko a FolderBrowserDialog, který zobrazí a vybere složku. FolderBrowserDialog stačí přetáhnout na formulář a on se automaticky přidá na spodní lištu návrháře viz. obrázky. U něho nebudeme nic nastavovat. Tlačítko má souřadnice 232; 12, velikost 95; 23, Name Path a Text Vybrat cestu. Další řádek bude obsahovat prvek Label a 2. textové pole. Label nastavíme na pozici 12; 41 a Text na Název obrázku. Textovému poli nastavíme pozici 113; 38, velikost 214; 20, Modifiers Internal a Name Name_file. Nyní je dialogové okno víceméně hotové. Chybí už jenom tlačítka OK a Storno. Dialogové okno však bude možné ovládat Enter a Esc.

OK přiřadíme pozici 70; 69, velikost 75; 23, DialogResult OK a Name ok a Text OK. Storno se bude nacházet na souřadnicích 151; 69 s velikostí 75; 23. DialogResult nastavíme na Cancel, Name na storno a Text Storno.

Tím jsme vytvořili jednoduché dialogové okno, ve kterém se budeme ptát na umístění obrázku a jeho nové jméno. Celkové shrnutí pomocí tabulky

Typ (prvek) FormBorderStyle Souřadnice Velikost Name DialogResult Modifiers Text
Formulář Fixed3D --- 355; 147 doplněno automaticky --- --- Kopírovat obrázek
Textové pole 1 --- 12; 12 214; 20 Path_text --- Internal ---
Tlačítko (Button) 1 --- 232; 12 95; 23 Path --- --- Vybrat cestu
Label --- 12; 41 79; 13 doplněno automaticky --- --- Název obrázku
Textové pole 2 --- 113; 38 214; 20 Name_file --- Internal ---
Tlačítko (Button) 2 --- 70; 69 75; 23 ok OK --- OK
Tlačítko (Button) 3 ---  151; 69 75; 23 storno Cancel --- Storno

V další lekci budeme přiřazovat funkce.

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.