8. Lekce část 1. - Formulář a tipy pro práci s ním

12. 9. 2013 00:00

Nejprve si vytvoříme projekt pomocí Nový projekt (Ctrl + Shift + N). Typ Formulář aplikace Windows. Název celého projektu jsem zvolil Picview. Takto jsme pojmenovali celé řešení. Pokračujeme dál. Naběhl nám výchozí formulář. pomocí průzkumníka řešení přejmenujeme form1.cs na client.cs. Form1.cs, nyní client.cs, označuje celý formulář s jeho kódem a grafickým náhledem (i ve formě kódu). Otevřeme si client návrh (dvojité poklepání na client.cs)

Zde pomocí karty Vlastnosti (Properties) přepíšeme název formuláře na Picview. Nyní se nám název aplikace přepíše. Pojmenování řešení však stále zůstává. Dále nastavíme velikost a minimální velikost na hodnotu 480; 416. Takže hlavní formulář máme.

Samozřejmě to co jsme nastavili je jen pár možností, které můžeme měnit. Vyberu ty nejpoužívanější.
Pokud nechceme, aby se program zobrazoval pokaždé někde jinde, změníme možnost StartPosition. Implicitně je vybrána hodnota WindowsDefaultLocation, která program na plochu řadí podle sebe, jak nejlépe uzná za vhodné. Doporučuji vybrat Manual a přenastavit hodnotu Location na 10;10. Aplikace se bude zobrazovat 10 px od horní části a 10px od levé části displeje. Také lze vybrat možnosti, které se týkají zobrazení uprostřed obrazovky nebo nadřazené aplikace. Toto je často využíváno při zobrazovaní Dialogů. Jeden si samozřejmě také uděláme.
Dále najdeme AcceptButton a CancelButton, které slouží na nastavení výchozích kláves. AcceptButton je synonymem pro Enter a CancelButton Esc. 
Icon - obrázek aplikace. Pro nastavení budeme potřebovat nějaký .ico obrázek. Aplikace nyní bude vypadat profesionálněji.
BackColor a BackgroundImage - velmi často používané pro úpravu vzhledu formuláře. !!! POZOR !!! - ne každý obrázek, který se vám v aplikaci líbí, vyhovuje. Někdy je program najednou nepřehledný a koncový uživatel se proto může odklonit od používání vaší aplikace. Proto je lepší ponechat tuto možnost nastavení na uživateli. Jak vytvořit nastavování obrázku si vysvětlíme v dalších lekcí. Pokud tuto možnost chcete vyzkoušet, podívejte se na Základy matematiky v2.2, kde si můžete ověřit, jak obrázky mění vzhled a přehlednost programu.  
Poslední nastavitelnou hodnotou, o které Vám dnes napíši, je FormBorderStyle. Mnou často využívané nastavení vzhledu aplikace. Lze tak dodat programu netradiční vzhled v podobě např. dlaždice (odkaz na Win8) nebo 3D fixovaném dialogu, Sizable (možno měnit velikost) a nebo např. fixovaný dialog. 

Vše je jenom na vaší fantazii.

Příště přidáme prvky do našeho programu (již se mi nevlezly na tuto stránku) a řekneme si něco víc o jejich možnostech nastavení.

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.