5. lekce - Pole

Pole je seskupení více prvků. Pole lze udělat ze všech typů proměnných a může dosahovat až spoustu dimenzí (zatím jsem nenašel konec). Pole se mohou tak jaggovat, tedy vytvořit zoubkované pole (já tomu říkám pole polí).

Práce s jednoduchými poli (deklarace, načtení prvků při deklaraci, změna určitého prvku):

int[] pole = new int[10] {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

int[,] pole2 = new int[10,2] { { 0, 10 }, { 1, 11 }, { 2, 12 }, { 3, 13 }, { 4, 14 }, { 5, 15 }, { 6, 16 }, { 7, 17 }, { 8, 18 }, { 9, 19 } };

 

private void metoda()

{

   int i = pole2[0, 0];   // int i obsahuje 0

   int x = pole[5];       // int x obsahuje 5

   int z = pole2[8, 1];   // int z obsahuje 18

   pole2[9, 0] = 123;     // nový vzhled pole2 -> ..., { 7, 17 }, { 8, 18 }, { 123, 19 } }

}

Pole lze také inicializovat v programu -> změna velikosti

int[] pole;

 

private void prace()

Array.Resize(ref pole, 100);

Při práci s poli se Vám budou určité hodit něktré z těchto metod

int i = pole.GetLowerBound(0);                    // získání dolní hranice pole v 0. dimenzi

int x = pole.GetUpperBound(0);                    // získání horní hranice pole v 0. dimenzi

int z = pole.GetLength(0);                        // získání velikosti pole v 0. dimenzi

 

object pole2;

pole2 = pole.Clone();                             // klonování

 

pole[50] = 100;

pole[10] = 10;

int max = pole.Max();                             // Získání maximum z pole

int min = pole.Min();                             // Získání minimum z pole

string str = pole[50].ToString();                 // 51. hodnota pole pole bude převedena na řetěz a uložena do proměnné string

Práce s jaggnytými poli

        int[][] pole = new int[10][]   // inicializace

            {

                new int[10],

                new int[5],

                new int[50],

                new int[69],

                new int[80],

                new int[100],

                new int[123],

                new int[321],

                new int[1],

                new int[2]

            };

            pole[8][0] = 100;         // přiřazení hodnoty

<-- Předchozí - 4. lekce - Usměrňování toku programu Další lekce - 6. lekce - Operátory -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter