3. lekce - Ovládací prvky

15. 6. 2013 00:00

Visual studio 2012 nabízí velký rozsah ovládacích prvků (nápisy, tlačítka, různé dialogy, ...). Osobně nejčastěji používám tlačítko (Button), nápis (Label), obrázkový box (PictureBox) a výčtový box (ListBox).

Toolbox neboli seznam ovládacích můžeme používat pouze v grafickém návrhu designu. Zobrazimé ho tak, že v horní liště si najdeme záložku View a zde vybereme možnost Toolbox, který by se nám měl zobrazit na levé straně VS.

Toolbox je rozdělen do několika kategorií podle toho, na co jsou prvky zaměřeny. To usnadňuje práci a šetří čas. 

Nyní tedy přejdeme k programování. Vytvoříme si nový projekt a pojmenujeme ho Prvky (ono je to sice jedno, ale lépe se v tom budete orientovat). Vidíme design aplikace, která je prázdná. Z toolboxu si vybereme prvek Button (tlačítko), které najdeme v kategorii General (obecné) a přesuneme ho někam do okna aplikace. Dvojitým kliknutím na prvek se nám zobrazí kód našeho programu, kde vidíme nově vytvořenou funkci tlačítka button1_Click. Tato část programu se provede, pokud klikneme na náš button. Zde si pak dopíšete vlastní řádky kódu. Napíšeme i nám už známý řádek pro MessageBox.

private void button1_Click(Objec sender, EventArgs e)
{
   MessageBox.Show("Toto je další lekce C", "Popojedem");
}
 

Další ovládací prvek, který si přidáme do naší zkušební aplikace je Textbox (prvky jako Label, PictureBox,... se používají jako prvky informativní -> nemají většinou přiřazenou funkci. Lze ji jim přiřadit, ale uživatel nečeká, že při poklepání na Label se něco stane). Tedy si vybereme TextBox opět z kategorie Obecné a přeneseme ji do naší aplikace. Na pravé straně bychom měli mít záložku Properties. Klikneme na znak blesku a zobrazí se nám seznam všech dostupných funkcí pro tento prvek. My si najdeme možnost  TextChanged  a napíšeme k ní Zmena (označíme si tím, že tato funkce se udělá při nějaké změně. Pomáhá při zpětné orientaci v programu). Jsme přeneseni do kódu.

private void zmena(Objec sender, EventArgs e)
{
   
}

Abychom viděli, že tato funkce funguje, přidáme si do aplikace Label a použijeme ho k nejtypičtější funkci -> zobrazení textu. Vrátíme se do kódu a do funkce Zmena napíšeme tam asi toto.

private void zmena(Objec sender, EventArgs e)
{
   label1.Text = textBox1.Text;
}

Spustíme si naši aplikaci a napíšeme nějaký text do našeho TextBoxu. Vidíme, že se text Labelu mění. Při kliknutí na naše tlačítko by mělo vyskočit dialogové okno s textem: Toto je další lekce C#, a nadpisem: Popojedeme.

Nyní své zkušenosti můžete procvičit na různých problémech, např.:

  • Úkoly z lekce 2 zobrazovat pomocí ovládacích prvků
  • Prozkoumat další ovládací prvky
  • Prozkoumat funkce některých (podle vás) důležitých ovládacích prvků
<-- Předchozí lekce - 2. lekce - Proměnné Další lekce - 4. lekce - Usměrňování toku programu -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.