2. Lekce - Proměnné

9.06.2013 00:00

V jazyku C# můžeme používat velký rozsah proměnných

Název - C# Velikost Rozsah Znaménko Cesta
sbyte 1 Byte -128   až   127    (-27   až   27 - 1) Ano System.Sbyte
short 2 Byte -32768    až    32767   (-215   až   215 - 1) Ano System.int16
int 4 Byte -231   až   231 - 1 Ano System.Int32
long 8 Byte -263   až   263 - 1 Ano System.Int64
byte 1 Byte 0   až   255   (0   až   28 - 1) Ne System.Byte
ushort 2 Byte 0   až   216 - 1 Ne System.UInt16
uint 4 Byte 0   až   232 - 1 Ne System.UInt32
ulong 8 Byte 0   až   264 - 1 Ne System.UInt64
float 4 Byte 1.5 x 10-45  až 3.4 x 1038 se 7 desetinnými místy Ano System.Single
double 8 Byte 5.0 x 10-324 až 1.7 x 10308 s 15 nebo 16 desetinnými místy Ano System.Double
decimal 12 Byte 1.0 x 10-28 až 7.9 x 1028 s 28 nebo 29 desetinnými místy Ano System.Decimal
char 2 Byte jakýkoliv 16bitový znak (Unicode) --- System.Char
bool 2 Byte logická proměnná -> pouze true nebo false --- System.Boolean
string   řetězec textu --- System.String

Deklarace proměnných

int i = 10;                  // Vytvoříme proměnnou typu int, s názvem a hodnotou 10
int j = i;                   // Vytvořili jsme proměnnou typu int s názvem j a hodnotou stejnou, jako má proměnná i
i = 20;                      // Proměnné j jsme přiřadili hodnotu 20
string s1 = "Tu jsme";       // Vytvořili jsme řetězec s názvem s1 a hodnotou Tu jsme
char ch = 'T';               // Vytvořili jsme proměnnou typu char s názvem ch a hodnotou T
char ch2 = s1[0];            // ch2 budde obsahovat 0-tý znak řetězce s1 -> znak T (C# začíná číslovat vždy od nuly)

Jak jste si všimli, v řetězec se uvozuje dvojitými uvozovkami. Ale co dělat pokud chceme do řetězce napsat dvojitou uvozovku, nebo ručně odřádkovat? K tomu nám slouží Escape sekvence

Znak Řešení (Escape sekvence)
' \'
" \"
lomítko \ \\
Oznámení \a
Backspace \b
Form feed \f
Nový řádek \n
Návrat \r
Horizontální tabulátor \t
Vertikální tabulátor \v
Literální otazník \?
Znak ASCII v osmičkové soustavě \ ---

Adresy

string adresa = @"C:\Users\unnamed\Downloads"; // Vytvořili jsme proměnnou typu string s názvem adresa, která má hodnotu adresy

Nyní své nové zkušenosti můžete vyzkoušet na různých problémech

  • Početní operace a zobrazování výsledků
  • Připisování do řetězců a jejich následné zobrazení
  • Vytváření adres
<-- Předchozí lekce - 1. Lekce - Visual studio Další lekce - 3. lekce - Ovládací prvky -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
, Programování, Základy programování