Download - seriál C#

Zdrojové soubory

Lekce Soubor (.zip) Přidal Poznámka
1. Lekce - Visual studio WindowsFormsApplication1.zip Jan Rajnoha ---
3. lekce - Ovládací prvky Prvky.zip Jan R ajnoha ---
8. Lekce - Picview Picview.zip Jan Rajnoha ---

Poznámka ke všem zdrojovým souborům: Vytvořeno ve verzi 2012 a 2013. 

 

Foto k lekci

Lekce Foto (.zip) Přidal Poznámka
1. Lekce - Visual studio Visual studi o první program Jan Rajnoha ---
3. lekce - Ovládací prvky Ovládací  prvky a jejich použití Jan Rajnoha ---
8. Lekce - Picview Picview - foto Jan Rajnoha ---

<--- Download