Tvorba progarmu Picview

12. 09. 2013 00:00

Picview - program na jednoduché prohlížení obrázků, které může být pro některé odrazovým můstkem k větším projektům. Někteří možná vytvoří program podobný Zoner nebo Corel. Tento program jsme dělali jako učební, a proto nepřekypuje funkcemi, protože by to byl dlouhodobý projekt, ale je u něho kladen důraz na rozložení prvků. Program je hlavně o tom, že si ho po dokončení lekce člověk poupraví podle sebe. Nelze dělat programy doslovným opisováním, ale vlastní fantazií a dopomoct si poté knížkami, články na internetu nebo v případě mladších lidí, vybrat si vysokou školu, která je na IT zaměřena.

Dále jsme pracovali na programu Základy matematiky, který by měl být do konce roka v plné verzi se všemi dodělávkami, které jsme již zmiňovali. Samotná verze 2.2.0.0 by měla být hotova do konce září nejpozději však do konce října. 

Chcete se více dozvědět o GoID: Podívejte se na Facebook nebo na Twitter.