8. lekce - Lexikální elementy

7. 11. 2013 00:00

Lexikální elementy, tedy slova programovacího jazyka obecně (v našem případě Pascal), jsou základní stavební prvky programu a způsob, jak se dorozumíváme s překladačem a následně s procesorem. Jsou to také nejmenší použitelné jednotky zdrojového text. Dělíme:

 • Zvláštní symboly
  • Jednoznakové - +, -, /, =, <, >, {, }
  • Dvouznakové - <=, >=, <>, :=, (*, )*, (., .)
  • Rezervované (klíčové) slova - Program, Begin, End, Do, If, For, While, Until, ...
 • Identifikátory ->
  • Jedná se o posloupnost písmen a číslic, které VŽDY ZAČÍNAJÍ PÍSMENEM
  • Slouží pro programátora pro označení proměnných, konstant, funkcí, ...
  • Nelze použít
   • Mezera -> prom nna
   • začínat cifrou -> 1promenna
   • Rezervované slova -> while
   • Nepozná rozdíl velkých a malých písmen -> PROMENNA = promenna
  • POZOR: lze použít identifikátory o maximální délce 63 znaků. 64. a vyšší znak nerozezná
 • Čísla
  • Celá 
   10, 128 - desítková
   $76A, $ABC - Hexadecimální soustava (šestnáctková)
  • Desetinná
   3.126, -98.7654
   123.456E-03, -85.213E-05 - Semilogaritmycký zápis E-n = 10-n
   POZOR: Píše se desetinná tečka -> 1.23
 • Znakové řetězce - Posloupnost žádného až více libovolných znaků, které jsou uzavřeny v apostrofech a uvedené na jediné řádce - '', 'Ag+1-dfg', 'Být či nebýt', '"', ...
 • Poznámky - Posloupnost znaků, která je uzavřená ve složených závorkách ({ poznámka }) a nebo symboly (* poznámka *). Slouží pro pozdější změny v programu, kdy nám pomáhají jako nápověda
 • Oddělovače - oddělují slova
  • Mezera
  • Tabulátor
  • Enter - konec řádku
  • Poznámka

 

<-- Předchozí lekce - 7. lekce - Vysvětlení částí programu (Pascal) Další lekce - 9. lekc e - Vstup a výstup dat -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování