4. lekce - algoritmické konstrukty

27. 9. 2013 00:00

Algoritmický konstruktory jsou prvky ve vývojovém diagramu. Říkali jsme si o stavebních prvkách algoritmu, které se tomuto tématu velmi podobají, ale není to to samé. Konstruktory jsou:

  • Sekvence - blok příkazů
  • Alternativa - rozhodování
  • Multivětvení - přiřazování hodnot do přihrádek
  • Cykly - opakování nějaké části algoritmu

Sekvence:

Jedná se o blok příkazů, které jsou vykonávány tak, jak jsou za sebou napsány. 2 a více příkazů už je sekvence a proto se musí psát mezi rezervovaná slova "begin" a "end". Pokud vložíme příkazy mezi tyto slova, stávají se 1 pomyslným příkazem. Tohoto se využívá při větvení, cyklení a multivětvení, protože tyto kostruktory podporují pouze 1 příkaz. Více v obrázku:

Alternativa:

Dělíme na:

  • Alternativa úplná - Obsahuje 2 větve (true a false). Využívá se, pokud chceme, aby podmínka vykonala určité funkce v obou případech -> vykonej příkazy v případě TRUE, Pokud je výsledek FALSE, vykonej jiný příkaz
  • Alternativa neúplná - Obsahuje jen jednu větev -> TRUE. 

Větve se označují znaménky + a -. Jako příklad zde uvedu alternativu úplnou, při neúplné by chyběla větev -.

 

Multivětvení:

Jde o lepší alternativu, kdy předáme hodnotu podmínce multivětvení a ta nám přiřadí příslušnou větev. Toto lze využít při generování náhodných příkladů, kdy si vygenerujeme číslo a to přiřadíme větvi a provedeme příkazy. 
Písmeno k je selektor větvení a čísla 1, 2, 3 jsou hodnoty selektoru větvení

Cykly:

Dělíme na:

  • Podmínka na začátku 
  • Podmínka na konci
  • Řízené parametrem
<-- Předchozí lekce -  3. lekce - Algoritmická úloha a její řešení  Další lekce - 5. lekce - Překladače a překládání programu -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování