Absolutní hodnota

19. 12. 2013 00:00

Absolutní hodnota neboli vzdálenost čísla od počátku. Program obsahuje jednu podmínku, která je zjistí, zda je číslo záporné či kladné. Pokud bude číslo záporné, program ho převede na číslo kladné. Pokud již číslo kladné je, program ho jen zobrazí

Program absolut;
uses crt;
var a:integer;
begin
write('Zadejte cislo pro urceni absolutni hodnoty: ');
readln(a);
if (a<0)
then
a:= -a;
writeln(a);
readln;
end. 
Samozřejmě Pascal má tuto funkci zabudovanou v sobě v podobě Abs(cislo), kdy je výstupem absolutní hodnota čísla. Tím by se program zkrátil:
Program absolut;
uses crt;
var a:integer;
begin
write('Zadejte cislo pro urceni absolutni hodnoty: ');
readln(a);
a:= abs(a);
writeln(a);
readln;
end. 
Pascal takových funkcí obsahuje mnohem víc, obzvláště pro datový typ real