Max ze 2 čísel - 11. lekce

9. 12. 2013 00:00

Dalším jednoduchým algoritmem je určení většího čísla (ve větším měřítku -> určení maximálního čísla). Algoritmus tvoří podmínka, která porovnává 2 čísla a jejím výsledkem je vrácení většího. Tento algoritmus lze udělat několika způsoby, které jsou v podstatě stejné. My využijeme možnost, kdy jedna z hodnot již bude maximum. V našem programu budeme také testovat, zda hodnoty nejsou stejné -> získáme vnořenou podmínku

Program max2;
 
Uses CRT;
Var b,MAX:integer;
 
begin
 
clrscr;
 
writeln('Zadejte 1. cislo na porovnani: ');
readln(MAX);
writeln('Zadejte 2. cislo na porovnani: ');
readln(b);
 
if MAX <> b
   then
   begin
      if MAX < b
         then
            MAX:= b;
    write ('Max cislo je ', MAX);
    end
    else
       write('Zadane hodnoty jsou stejne !!!!!!!');
       
readln;        
end. 

V programu je vidět, že někde je použito begin-end a někde ne. Pokud máme cyklus či podmínku, která obsahuje jen jeden příkaz, nemusíme psát begin-end, pokud však máme více příkazů či vnořenou podmínku bez větve else, jsou tyto příkazy nezbytné

<-- Předchozí lekce - 11. lekce - Záměna 2 proměnných Další lekce - 11. lekce - Absolutní hodnota -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
Programování, Základy programování