Část 3. - Nastavení funkcí

23. 7. 2014 00:00

Funkce našeho programu budou následující: Spuštění časomíry, počítání časomíry (oba hotové), vsup na překážku a konec časomíry 

Začneme u konce. Vytvoříme obslužný kód pro ukončení hry a zobrazení výsledku. Budeme potřebovat proměnné kontrola a casovac. Dále prvek timer1 a zvukový soubor. Kód vytvoříme tak, že zkontrolujeme, zda nám časomíra běží. Pokud ano, vypneme časovač, přehrajeme zvukový soubor, zobrazíme výsledek a změníme hodnotu proměnné kontrola na false, čímž získáme možnost znovu spustit test. Zvukový soubor přehrajeme pomocí třídy SoundPlayer funkcí Play() z knihovny System.Media, kde použijeme soubor, který je uložen jako základní ve Windows. Takže si ukážeme kód:

private void label1_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
       if (kontrola == true)
       {
              timer1.Stop();
              finishSoundPlayer.Play();
              MessageBox.Show("Blahopřeji k výhře! Váš výsledek je " + casovac + "sekund.","Blahopřeji k výhře !");
              kontrola = false;
       }
}
 
Deklarace finishSoundPlayer:
 
System.Media.SoundPlayer finishSoundPlayer = new System.Media.SoundPlayer(@"C:\Windows\Media\tada.wav");

Tím jsme získali konečnou podobu kódu pro ukončení hry. 
Další funkcí je vstup na překážku. Použijeme akci MouseEnter pro všechny prvky bludiště (překážky) a přiřadíme jim tuto akci. V kódu obstaráme přesunutí na začátek pomocí Point:
private void wall_MouseEnter(object sender, EventArgs e)
{
            Point startingPoint = panel1.Location;
            startingPoint.Offset(10, 10);
            Cursor.Position = PointToScreen(startingPoint);
}

Podobný kód je použit při nové hře.

V další lekci si něco řekneme o menších doplňcích pro program a nasměrujeme postup jejich tvorby.

Váš tým GoID

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.