Část 6. - Tipy a triky k programu

31. 10. 2013 00:00

Po delší době jsem tu s další lekcí a to s návodem, jak udělat aplikaci lepší. Je možné, že se něco bude opakovat, ale jak víme, opakování je matka moudrosti.

Client (okno Windows)

 • Když přejdeme do návrháře, vidíme pro oblast client Vlastnosti. Naší první úpravou bude možnost DoubleBuffered, která je na výchozí hodnotě - FALSE. Změnou na TRUE sice zvýšíme náročnost na operační paměť, ale získáme jednu z důležitých vlastností programu -> plynulý chod. Při více aplikacích se stává, že jednotlivé prvky problikávají. Je to způsobeno statičností prvku, kdy prvek je "zafixovaný" a nečeká se, že by se s ním dále pracovalo, a proto nepotřebuje více místa v RAM. Pokud však chceme, aby prvek byl "dynamický" a i při častých změnách jeho vlastností zůstal normální (neproblikával), aktivujeme DoubleBuffered (v překladu dvojitá paměť). Při menších aplikacích se tato výhoda moc neukáže, ale při větších projektech je tato možnost velice znát
 • Minimum a maximum size - dvě hodnoty, které hodně ovlivní vzhled programu. Při tvorbě prvků jsem zmiňoval Anchor, neboli kotvy pro prvek vůči klientské oblasti. Pokud nastavíme Anchor a minimum (popř, maximum) necháme nenastavené, může se stát, že uživatel zmenší aplikaci a v důsledku uchycení těchto prvků se aplikace stává nepoužitelnou z hlediska práce s ní (funkce zůstávají, ale přehlednost se vytrácí). Proto jsme u naší aplikace nastavovali tuto hodnotu (maximum size v našem případě nehraje velkou roli).
 • Location a Start position - Když se nám spouští aplikace, chceme, aby byla vždy na stejném místě, protože pak je náš zrak a mysl soustředěna na tuto oblast, program a práci s ním. Pokud se však aplikace zobrazuje někde jinde, chvíli trvá, než ji najdeme a vyvolává to v nás pocit, že aplikace se nám "straní". Osobně používám lokaci na 10, 10 od levého horního rohu obrazovky, samozřejmě je možné použít i předdefinované pozice, např CenterParent (CenterScreen) -> vycentrování na střed rodičovské obrazovky (monitoru), manual -> ručně přes hodnotu Location, WindowsDefaultBounds (WindowsDefaultLocation) -> o pozici se postará Windows
 • WindowState - Výchozí zobrazení programu. Hodnoty - maximized, minimized a normal
 • Icon - Pokud chceme, aby naše aplikace vypadala lépe, může k ní přidělat ikonu. Výchozí ikona je ve stylu Visual Studia. Ikona se zobrazí v levém horním rohu programu. Pokud chceme změnit ikonu programu, přejedeme na záložku Projekt (panel nabídek) a vybereme možnost Vlastnosti (poslední možnost). Zde lze změnit ikonu -> tlačítko se třemi tečkami. Lze použít jen souboru .ico
 • Opacity - Průhlednost okna na určité barvě. Barvu určuje TransparencyKey
 • Cursor a UseWaitCursor - nastavují, jaký kurzor bude použit nad aplikací. UseWaitCursor (UWC) obsahuje výchozí hodnotu FALSE. Přepnutí na TRUE znamená, že nad aplikací bude použit kurzor načítání
 • FormBorderStyle - Nastavuje vzhled programu jako okna. Je možné vybírat z několika možností -> None - okno je bez okrajů, FixedSingle (Fixed3D, FixedDialog) - s oknem nelze pracovat -> jeho velikost je fixována, Sizable - typické výchozí okno Windows, FixedToolWondows (SizableToolWindow) - typ okna používaný pro dialogová okna charakteru nastavení
 • Maximized, minimized, showicon, ... - nastavují vzhled vrchní lišty programu -> Zavřít, minimalizovat, zda se má zobrazovat ikona a spoustu dalších možností týkajících se tohoto řádku

Jak vidíme, možnosti, které nabízí klient (přesněji okno Windows), je opravdu hodně a některé aplikace, které byly vytvářeny právě ve Visual studiu jsou vytvořeny tak dobře, že by to někdo ani nečekal. Tím chci také říct, že Visual studio není jediný vývojářský program tohoto druhu.

Tlačítka a RadioButton

 • TabIndex a TabStop - Nastavují hodnotu, zda se při projíždění prvků pomocí klávesy TAB má zastavit na určitém prvku (TabStop) a jaké pořadí přitom projíždění bude (TabIndex)
 • FlatAppearance a FlatStyle - nastavují chování a vzhled tlačítka. Lze nastavit, jakou barvu bude mít tlačíkto při kliknutí, jak tlustý bude okraj a další. To vše je schované pod možností FlatAppearance. Má být tlačítko ploché nebo normální, vaši možnost vyberte v sekci FlatStyle

TextBox

 • Multiline - Nastavením na hodnotu TRUE dovolíme prvku psát řádky. Lze takto vytvořit jednoduchý poznámkový blok.
 • UsePasswordChar - Chcete vytvořit řádek pro heslo, není problém. S touto možností můžete vytvořit řádek pro heslo a v kombinaci s multiline se stává dobrým vtípkem.

Visual studio nám nabízí obrovské možnosti, jenom vědět jak a kde je použít.

Další lekce

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.