Část 2 - Přidání prvků

13. 9. 2013 00:00

Otevřeme si projekt a následně Design aplikace. Aplikace by měla být prázdná a nastavená. Nejdříve přidáme prvek Panel. Jedná se o pomyslné sdružení prvků do boxu. Často využívané při tvorbě aplikace s menu, protože tyto "boxy" vám dovolí skrýt celou stránku jedním příkazem. Panel přesuneme do aplikace a nastavíme lokaci (Location) na 0;0. Dále roztáhneme Picture_panel, jak jsem pojmenoval tento prvek, na velikost programu. V dolní části si nechte místo na jednoduché ovládání. Použil jsem hodnotu Size 466;306. Pokud by však někdo s aplikací manipuloval, panel by zůstával stejně velký, i když bude aplikace 10x vetší. Proto nastavíme Anchor (ukotvení) na hodnoty vlevo, vpravo, nahoru a dolů (všechny dostupné možnosti). Nyní se picture_panel bude zvětšovat s aplikací.

  • Location   0; 0
  • Anchor     Left, Right, Bottom, Top
  • Name       Picture_panel
  • Size          466; 306

Do Picture_panel vložíme PictureBox. V pravém horním rohu prvku PictureBox nastavíme Ukotvit v nadřazeném kontejneru. Tím se prvek roztáhne po celé ploše, v našem případě je to panel, a bude mít stejnou velikost jako plocha, ve které je ukotven. 

  • Name   PictureBox
  • Dock    Fill   ->   jiná metoda zadání ukotvení v nadřazeném kontejneru

Nyní máme kde obrázek zobrazit, ale nemáme ho jak načíst. Takže si přidáme jednoduché ovládání v podobě 4 tlačítek a 4 rádiových tlačítek. Zde není nutné nic víc psát, všichni ví, že tlačítko je základní ovládací prvek programu a díky němu jsme schopni aplikaci lépe ovládat a stává se nám tak přehlednější. 

--- Tlačítko1 Tlačítko 2 Tlačítko 3 Tlačítko 4
Name Open Copy Clear Konec
Text Načíst Kopírovat Vyčistit okno Konec programu
Location 14; 314 125; 314 236; 314 347; 314
DialogResult OK None None Cancel
Size (pro všechny stejný) 105; 23
Anchor Bottom, Left

Do Client připíšeme -> to nám přiřadí ke klávesám Enter a Esc tlačítka Open a Konec:

  • AcceptButton   Open
  • CancelButton   Konec

Rádiové tlačítko se používá při výběru jediné možnosti. V našem případě typ zobrazení obrázku. Platí 1 možnost pro 1 kontejner, tedy pokud by jste chtěli udělat výběr 2 rozdílných možností, museli by jste pro Radio tlačítka vytvořit 2 panely, do kterých by jste umístili nabízené možnosti. Nelze vybrat víc. My si vytvoříme 4 takové prvky a vložíme je do Client, protože víc vybírání nebudeme mít.

--- Radio tlačítko 1 Radio tlačítko 2 Radio tlačítko 3 Radio tlačítko 4
Name Type1 Type2 Type3 Type4
Text Tile CenterImage Stretch Zoom
Location 14; 341 125; 341 236; 341 347; 341
Size Nastaví se automatikcky (lze změnit  AutoSize   False)
Anchor Bottom, Left

To je v této lekci vše. Příště si nastavíme k jednotlivým lekcím funkce a vytvoříme dialogové okno.

<-- Předchozí lekce - 8. lekce - Picview - část 1. - Formulář Další lekce - 8. lekce - Picview - část 3. - Tvorba dialogového okna -->

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
, Programování, Základy programování

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.