1. Lekce - Visual studio

17.05.2013 14:23

C# je vysokoúrovňový jazyk vyvinutý firmou Microsoft a vydanou v roce 2002 spolu s .NET Framework. C# je kombinací C++ a Java a C, z kterého čerpá syntaxi.

Nejprve se seznámíme s programem Visual Studio 2012 (dále jen VS), který je v nynější době nejnovějším programem z této řady. My využíváme verzi Express, která je zdarma a pro nás je nejlepší volbou. Když program zapneme a registrujeme, dostaneme se do uvítací obrazovky, kde vidíte poslední otevřené projekty a nějaké odkazy na MSDN.

Klikneme na Nový projekt (nebo Ctrl + Shift + N) a vybereme možnost Formulář aplikace Windows. VS nám vygeneruje základní aplikaci. Všimněte si, že napravo máte okno Vlastnosti nebo Properties. Zde se může měnit vzhled všech komponent v aplikaci. Pokud okno nevidíte, použijte zkratku Alt + Enter. Nyní klikneme pravým tlačítkem na formulář a vybereme možnost Zobrazit kód. Program nás přesune do kódu našeho programu, kde budeme většinu času pracovat. Kód je tvořen Using částí, kde se píšou použité knihovny, a hlavní částí. Hlavní část má syntaxi:

  1. Jmenný prostor
  2. Třída
  3. Funkce

Nic nesmí být mimo tuto část a vše musí být napsáno podle tohoto vzorce. Kód aplikace by měl vypadat následovně:

using System;                     (zkrácená using část)

namespace WindowsFormsApplication1
{
   public partial class Form1 : Form
   {
      public Form1()
      {
      InitializeComponent();
      }
   }
}

Nyní při stisknutí klávesnice F5 získáme sestavenou aplikaci, která by se neměla příliš lišit od našeho vzhledu. Nyní aplikaci vypneme a napíšeme si první řádek. Přepneme si na záložku Form1.cz [Návrh] a dvakrát klikneme na naši aplikaci. Program nás přenese do kódu a vytvoří nám tam něco v tomto stylu:

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}

Aplikace nám vytvořila funkci, která se provede vždy, když se aplikace spustí. VS je naprogramováno tak, že pokud 2x klikneme na nějaký komponent aplikace, vytvoří se funkce, která je pro ten daný prvek nejtypičtější (obvykle funkce kliknutí). Ale zpátky k naší aplikaci. Napíšeme do aplikace něco v tomto stylu:

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
   MessageBox.Show("Už jsem skoro programátor", "Vždy je někdy poprvé");
}

Kód vždy píšeme dovnitř složených závorek tak, jak je na ukázce a za každou metodou, funkcí, ... musí být středník (;), který nám ukončuje, většinou, řádek, viz ukázka v tabule (část kódu z programu Základy matematiky v2.1).

public void zobraz_set(object sender, EventArgs e)
{
   workspace.Size = new Size(this.Size.Width - 17, this.Size.Height - 102);
   workspace.AutoScrollMinSize = new System.Drawing.Size(workspace.Size.Width - 70, workspace.Size.Height - 100);
   this.Activate();
   this.WindowState = FormWindowState.Normal;
   setpanel.Visible = true;
   testpanel.Visible = false;
   Userspanel.Visible = false;
   zobrazset();
}

Když nyní aplikaci spustíme, zobrazí se zpráva s výše uvedeným textem. 1. argumentem této funkce nebo metody je text, který se vypíše dovnitř, 2. argumentem je nadpis zprávy. MessageBox je podle mě nejpoužívanější funkce, protože informuje uživatele. U MessageBoxu se mohou také nastavit tlačítka, ikona, výchozí tlačítko a pár dalších vzhledových funkcí. Výstupem je zpráva ještě před zobrazením samotné aplikace. Tím jsme si teď vytvořili jednoduchou aplikaci.

Nyní si své nové zkušenosti vyzkoušejte a vyzkoušejte některé z těžších funkcí:

  • Vytvořit obslužnou funkci pro tlačítko a jiné komponenty
  • Změnit velikost aplikace (nepovažuji to za těžké, ale užitečné vědět)
  • Vyzkoušet některé funkce v Properties (Vlastnosti)
  • Vyzkoušet změnit vzhled MessageBoxu
Další lekce - 2. lekce - Proměnné -->  

Pokud máte otázky, pište na naši adresu, Facebook nebo na Twitter.

Štítky:
, Programování, Základy programování

 

Fotogalerie:

Všechny fotky k lekci najdete na našem Facebook profilu a nebo na dropbox. Ke stažení i se vzorovým příkladem v sekci Download -> Seriál C#.