Seriál C#


Lekce Krátký popis Autor
   1. lek ce    Visual studio 2012 a 1. program Jan Rajnoha
2. l ekce Proměnné Jan Rajnoha
3. lekce Ovládací prvky Visual studia 2012 Jan Rajnoha
4. lekce Usměrňování toku programu Jan Rajnoha
5. l ekce Pole Jan Rajnoha
6. lekce Operátory Jan Rajnoha
7. lekce Ukazatelé Jan Rajnoha
 8. lekce  Prohlížeč obrázků - Picview (obsahuje 6 podlekcí) Jan Rajnoha
9. lekce Bludiště (obsahuje 4 podlekce) Jan Rajnoha

Seriál C#

Výuka jazyka C# přímo do vaší e_mailové schránky:

public void funkce()

{
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Ahoj lidi, zdravím vás", "Pozdrav");
    for (i = 10; i == 1; i--)
    {
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show('Tento box vyskakuje jako " + i + ".");
    }
}